Islamic Education in Europe
English

Instituti i Shkencave Edukative në Universitetin e Vjenës dhe Fakulteti i Studimeve Islame në Kosovë organizojnë Konferencën Ndërkombëtare me temën “Trajnimi i Imamëve dhe Mësuesëve për Edukatë Islame në Evropë”. Konferenca do të mbahet nga 21-24 Tetor në lokalet e Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë.

Islamic Education in Europe | Dr.-Karl-Lueger-Ring 1  | 1010 Vienna